Yazılım Lisans Yönetimi Bülteni - Sayı 6

Yazılım lisans yönetimi konusunda öne çıkan konular ve güncel gelişmelerle ilgili bilgi paylaşmak amacıyla sizler için bir bülten hazırladık. Düzenli olarak yayınlanan bültenimizin beşinci sayısında aşağıdaki konuları ele almaktayız:

 • Windows Server 2016 Lisanslaması
 • Yazılım Maliyetlerini Lisans Optimizasyonu Çalışmaları ile Düşürmek Mümkün
 • Microsoft Yazılım Lisanslarındaki Yenilikler
 • IBM Yazılım Lisanlsarındaki Yenilikler

 

Windows Server 2016 Lisanslaması

Ekim 2016 itibariyle, Microsoft, Windows Server ürünleri için yeni lisanslama modellerini Microsoft Product Terms (Ürün Şartları) dokümanında yer vererek değiştirdi.

2016’ya geçişle beraber Datacenter ve Standard sürümlerinde Processor (İşlemci) model lisanslamasından Core (Çekirdek) model lisanslamaya geçilmiştir. Windows sunucularda core modeliyle lisanslamada her bir sunucu için minimum 16 core ve her bir processor için ise 8 core lisans gereksinimi bulunmaktadır.

Core modelden ayrı olarak Windows Server 2016 Essentials ürünü için Processor (CAL gereksinimi bulunmamaktadır) modeli, Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server ürünü için Processor (Windows Server CAL+ Remote Desktop Services CAL) ve Windows Storage Server 2016 ürünü için Processor (CAL gereksinimi bulunmamaktadır) modellerinde lisanslanmalıdırlar.

Sanal ortamlarda ise ilgili fiziksel sunucunun bütün core’larının lisanslanmasıyla beraber Datacenter Edition’ında sınırsız sanal makine kullanım hakkı ve Standard Edition’ında da 2 adet sanal makine (Windows server) kullanım hakkı kazanılmaktadır. Ancak yeni eklenecek her 2 adet sanal makine için fiziksel sunucunun core’larının tekrardan lisanslanması gerekmektedir.

Örnek Senaryolar

Toplam Core İhtiyacının Hesaplanması

Sunucu

Fiziksel Processor (CPU) Adedi

Processor başına core adedi

Makine üzerindeki Sanal Sunucu Adedi

Lisans İhtiyacı (core adedi)*

A

1

8

N/A

16

B

2

4

N/A

16

C

4

4

N/A

32

D

2

16

N/A

32

E

2

8

2

32

F

2

8

4

32

*Microsoft tarafından core lisanslarının 2’lik core paketleri şeklinde satılacağı belirtilmiştir.

Windows Server 2016 CAL gereksinimleri

Windows Datacenter ve Standard ürünlerinde CAL (Client Access License) gereksinimleri devam etmektedir. Remote Desktop Services, Active Directory Rights Management Services ya da Microsoft Identity Manager özelliğinin kullanımlarında ek CAL’ların temin edilmesi gerekmektedir.

 

Yazılım Maliyetlerini Lisans Optimizasyonu Çalışmaları ile Düşürmek Mümkün

Gartner tarafından yapılan araştırmalar olgun bir Yazılım Varlık Yönetimi (SAM) sürecine sahip olan şirketlerin yazılım maliyetlerini %30 oranında düşürdüğünü göstermektedir. 2016 yılında dünya genelinde gerçekleşen yazılım satışlarının 326 Milyon Dolar olduğu düşünülürse, yazılım lisans yönetimi süreci ve optimizasyonu ile sağlanacak kazanımlar azımsanamayacak kadar yüksektir.

Lisans optimizasyon çalışmalarında bunlar ile sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki konuların yazılım firmaları bazında değerlendirilmesi önerilmektedir:

IBM Optimizasyon Kontrol Noktaları:

 • Lisans metriklerinin, kuralları ve gereksinimlerinin anlaşılması, lisans koşullarına ilişkin güncellemelerin Kurum tarafından takip edilmesi
 • Kullanıcı bazlı lisanslanan ürünlerin ve lisans metriklerinin anlaşılması ve uygulama mimarisinin kullanıcı bazlı lisanslamaya uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Fiziksel ve sanal ortamlara göre lisans gereksinimlerin (özellikle PVU ve RVU bazlı lisans metrikleri için) belirlenmesi
 • Full Capacity ve Sub Capacity koşullarının anlaşılması
 • Sub Capacity koşullarına uyum için gerekli ise ILMT (IBM License Metrik Tool)un kurulması ve etkin olarak işletilmesi

Oracle Optimizasyon Kontrol Noktaları:

 • Doğru ürün versiyonu ve lisans metriklerinin seçilmesi
 • Test ve geliştirme ortamlarında tekil kullanıcıların tanımlanması
 • Sanallaştırma yaklaşımının doğru anlaşılması
 • Herhangi bir donanım değişikliğinde olası lisans etkilerinin değerlendirilmesinin sağlanması

SAP Optimizasyon Kontrol Noktaları:

 • Uygun kullanıcı lisans tiplerinin belirlenmesi
 • Aktif olmayan kullanıcıların (son 90 gün içinde sistem erişimi bulunmayan) kullanıcıların belirlenmesi ve mümkünse hesaplarının kapatılması
 • Bir kullanıcıya ait birden fazla kullanıcı hesabı varsa bu hesapların belirlenmesi
 • Engine, Portal ve dolaylı SAP kullanımlarının incelenmesi
 • SAP sözleşme tanımlarına uyumun incelenmesi
 • SAP’de kullanıcı profillerinin gerçekleştirilen işlem ve yetkilere göre değerlendirilmesi
 • Multi-logon konfigürasyon özellikleri açıksa bu kullanımdan doğan ek lisans maliyet risklerinin belirlenmesi

Microsoft Optimizasyon Kontrol Noktaları:

 • Hyperthreading, sanal makinalar, çekirdek ve sanal çekirdek değerleri, işlemci sayısı, license mobility, clustered server farms, test ve geliştirme ortamı vb. yapıların lisanslama açısından değerlendirilmesi
 • Microsoft Client Access Licenses (CALs) ve multiplexing politikasının anlaşılması
 • Son kullanıcı uygulamalarının izlenmesi ve bakım ve yeni lisans gereksinimleri açısından değerlendirilmesi
 • Yeni versiyon hakkı, bir önceki versiyonların kullanım hakkı, ikinci kulanım hakkı, çoklu versiyon hakkı, sanal ortam kullanım hakkı, vb. konuların bilinmesi
 • Sözleşme tiplerine ve sözleşmede yer alan maddelere göre uyumun değerlendirilmesi örn: Kurumsal Anlaşma altında all qualified devices/users lisanslanmalıdır.
 • Software Assurance (Yazılım Güvencesi) gereksinimlerinin değerlendirilmesi; yazılım güvencesi ile alınan lisanslar mobilite, upgrade, cold back-up vb. hakları beraberinde getirmektedir.

 

Microsoft Yazılım Lisanslarındaki Yenilikler

Microsoft yazılımlarının güncel lisans kurallarını Microsoft Product Terms dokümanından takip edebilirsiniz. Microsoft yazılım hizmeti sağlayan bir kurumsanız ilgili kuralları Microsoft Service Provide Use Rights dokümanından takip edebilirsiniz.

Kasım 2016’da Microsoft Product Terms’de yer alan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

Online ürünlerde yeni olarak Azure Uygulama Hizmeti Planı, Microsoft Dynamics 365 ürünleri Microsoft Flow Plan ürünleri eklenmiştir. Bunlara ek bazı Microsoft Dynamics AX ürünleriyle Microsoft Dynamics CRM Online ürünleri silinmiştir. (Ürün versiyon ve edition ayrıntıları için “Microsoft Product Terms”, “ Microsoft Ürün Şartları” Dokümanına bakınız)

Kasım 2016’da Microsoft Services Provider Use Rights’ta herhangi bir değişiklik yer almamaktadır.

Güncel Microsoft Product Terms ve Microsoft Service Provide Use Rights dokümanlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Microsoft Product Terms

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=53

Microsoft Service Provide Use Rights

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2

 

IBM Yazılım Lisanlsarındaki Yenilikler

IBM yazılımlarının güncel lisans kurallarını IBM License Information dokümanlarından takip edebilirsiniz.

Kasım 2016’da IBM Lisans Dokümanlarında özellikle IBM Virtual Storage Center V5.2, IBM Integration Bus V10.0.0.7 ürününe ait lisans dokümanlarındaki değişiklikler göze çarpmakla beraber, değişikliklerin tamamına tarih sıralamasına göre aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/bydate