Yazılım Lisans Yönetimi Bülteni - Sayı 12

Yazılım lisans yönetimi konusunda öne çıkan konular ve güncel gelişmelerle ilgili bilgi paylaşmak amacıyla sizler için bir bülten hazırladık. Düzenli olarak yayınlanan bültenimizin onbirinci sayısında aşağıdaki konuları ele almaktayız:

  • IBM Lisans Metrikleri - User Value Unit Lisanslaması
  • Microsoft Yazılım Lisanslarındaki Yenilikler Mayıs 2017
  • IBM Yazılım Lisanslarındaki Yenilikler - Mayıs 2017

 

IBM Lisans Metrikleri - User Value Unit Lisanslaması

IBM Lisans Metrikleri - User Value Unit (Kullanıcı Değeri Birimi)

User Value Unit, IBM ürünlerinin lisanslanmasında sıkça rastlanılan metriklerden biridir. User Value Unit metriği ile lisanslamasında ilgili IBM ürününe erişen kullanıcının sayısı ve türü kritik bir öneme sahip olmaktadır. User Value Unit metriği IBM ürünlerine göre değişiklik gösterebilmektedir Kurumlar, SLA sayfasında tanımlanan yazılım koşullarını incelemeli ve kullanımlarını bu koşullara uyumlu şekilde gerçekleştirmelidir.

Aşağıda örnek teşkil edilebilecek User Value Metriğinin lisanslama türlerini bulabilirsiniz.

  • Authorized (AUVU): Sisteme doğrudan veya dolaylı erişebilen organizasyondaki iç kullanıcıların dikkate alınmasıyla oluşturulan lisanslama metriğidir
  • External (XUVU): Sisteme doğrudan veya dolaylı erişebilen organizasyondaki dış kullanıcıların dikkate alınmasıyla oluşturulan lisanslama metriğidir
  • Employee (EUVU): Kuruluşa dahil olan tüm çalışanları topluca lisans vermek için kullanılan lisans metriğidir.

UVU lisanslamasında kullanıcı miktarı arttıkça, UVU lisans gereksinimi daha yavaş bir hızda artmaktadır.

  • 100 yetkili kullanıcı 85 AUVU'ya ihtiyaç duyar
  • 1000 yetkili kullanıcı 600 AUVU'ya ihtiyaç duyar
  • 5.000 yetkili kullanıcı 2,500 AUVU gerektirir

Aşağıdaki örnekte User Value Unit Lisans hesaplamasını nasıl gerçekleştirildiğini görebilirsiniz.

Soru: 270 Kullanıcısı Authorized olan IBM Content Manager ürününe erişen kullanıcılar için ne kadar UVU lisans ihtiyacı bulunmaktadır?

Yanıt: IBM User Value Unit hesaplaması tablosuna baktığımızda Authorized kullanıcılar için, 101'den 250 kullanıcıya, toplam 84,9 UVU geri kalan kullanıcılar için ise kullanıcı başına 0,76 UVU ile çarpılarak hesaplanmaktadır.

       84,9 UVU + (20 x 0,76) UVU = 100,1 UVU gerekmektedir.

Aşağıda Tabloda küçük bir kesit olarak UVU hesaplama tablosunu görebilirsiniz.

1'den 20 kullanıcıya, kullanıcı başına 1.00 UVU

21'den 50 kullanıcıya, 20 UVU artı kullanıcı başına 0.83 UVU

51'den 100 kullanıcıya, 44,9 UVU artı kullanıcı başına 0,80 UVU

101'den 250 kullanıcıya, 84,9 UVU artı kullanıcı başına 0,76 UVU

251'den 500 kullanıcıya, 198,9 UVUs artı kullanıcı başına 0,60 UVU

501 ila 1,000 kullanıcıya, 348,9 UVU artı kullanıcı başına 0,50 UVU

 

Microsoft Yazılım Lisanslarındaki Yenilikler Mayıs 2017

Microsoft yazılımlarının güncel lisans kurallarını Microsoft Product Terms dokümanından takip edebilirsiniz. Microsoft yazılım hizmeti sağlayan bir kurumsanız ilgili kuralları Microsoft Service Provide Use Rights dokümanından takip edebilirsiniz.

Mayıs 2017’de Microsoft Product Terms’de yer alan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

Windows Serverlar ile ilgili eklemeler yapılmıştır. Örnek olarak Windows Server 2016 Standard (16-packs of Core Licenses) (Diğer güncellemeler ve ayrıntılar için “Microsoft Product Terms”, “ Microsoft Ürün Şartları” Dokümanına bakınız)

Mayıs 2017’de Microsoft Services Provider Use Rights’ta da güncelleme yapılmamıştır.

Güncel Microsoft Product Terms ve Microsoft Service Provide Use Rights dokümanlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Microsoft Product Terms

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=53

Microsoft Service Provide Use Rights

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2

 

 

IBM Yazılım Lisanslarındaki Yenilikler - Mayıs 2017

IBM yazılımlarının güncel lisans kurallarını IBM License Information dokümanlarından takip edebilirsiniz.

Mayıs 2017’de IBM Lisans Dokümanlarında özellikle IBM MQ Appliance ve IBM Virtual Storage Center ürünlerine ait lisans dokümanlarındaki değişiklikler göze çarpmakla beraber, değişikliklerin tamamına tarih sıralamasına göre aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/bydate