TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı Kapsamında Yatırım İşletmesi Konsolidasyon İstisnası

Bilindiği üzere TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı kapsamında Yatırım İşletmeleri için konsolidasyon istisnası bulunmaktadır.

 

Yatırım işletmesi Konsolidasyon istisnası: TFRS 10 Paragraf 31 ve 32’ye göre yatırım işletmesi bağlı ortaklıklarını konsolide etmez veya başka bir işletmenin kontrolünü elde ettiğinde TFRS 3’ü uygulamaz. Bunun yerine, yatırım işletmesi bağlı ortaklıktaki yatırımını TFRS 9’a göre gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçer.

 

Bu istisna uygulamasında tereddütler yaşandığı anlaşıldığından dolayı TFRS 10’daki yatırım işletmesi istisnasının uygulamasına açıklık getirmek üzere SPK tarafından bir duruyu yayınlamıştır.

 

TFRS 10’un 27 ve 28’inci maddelerindeki bir işletmenin yatırım işletmesi olup olmadığının belirlenmesine ilişkin aşağıda paylaşılan tanımlara SPK tarafından yapılan duyuruda ek açıklamalar getirilmiştir. Yapılan duyuruyu ve açıklamaları ekte paylaşıyoruz.

 

27 Ana ortaklık, yatırım işletmesi olup olmadığını belirler. Yatırım işletmesi;

 

(a) Yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla bir veya birden fazla yatırımcıdan fon elde eden,

(b) Yatırımcısına veya yatırımcılarına, iş amacının fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri yada her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmak olduğunu taahhüt eden ve

(c) Yatırımlarının tamamının (veya tamamına yakınının) performansını gerçeğe uygun değer esası üzerinden ölçen ve değerleyen işletmedir.

 

28 İşletme, 27 nci paragraftaki tanımı karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken, yatırım işletmelerine ait aşağıda yer alan belirgin özelliklere sahip olup olmadığını dikkate alır:

(a) Birden fazla yatırıma sahiptir

(b) Birden fazla yatırımcıya sahiptir

(c) İlişkili tarafı olmayan yatırımcılara sahiptir ve,

(d) Özkaynak veya benzeri paylar şeklinde ortaklık paylarına sahiptir.

 

SPK duyurusu için tıklayınız.