TMS Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararı'nda Değişiklik

26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/8/2014 tarihli ve 26 sayılı “TMS Uygulama Kapsamına ilişkin Kurul Kararı” yürürlükten kaldırılmış olup 19/9/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı” yürürlüğe girmiştir.

 

Yeni karar uyarınca, 19/9/2018 tarihli karar içerisindeki “Ekli Liste”de yer alan işletmelerin hangi finansal raporlama çerçevesi uygulayabileceğine dair değişiklik yapılmış olup değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 

  1. Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlanmasında TFRS’lerin uygulanmasına,
  2. Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında BOBİ FRS’nin uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceğine,
  3. Yukarıdaki kapsama dahil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir TMS yayınlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulamasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve/veya konsolide finansal tabloların hazırlanmasında isteğe bağlı TFRS’leri ya da BOBİ FRS’yi uygulayabileceğine, karar verilmiştir.

 

19.09.2018 tarihli karar için tıklayınız.

26.08.2014 tarihli karar için tıklayınız.