TFRS Taksonomisi TFRS 15 ve TFRS 16 Çerçevesinde Revize Edildi

KGK tarafından, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ve TFRS 16 Kiralamalar Standartları çerçevesinde TFRS Taksonomisinin güncellendiği duyurulmuş olup, söz konusu düzenleme kapsamında finansal durum tablosu, nakit akış tablosu (doğrudan yöntem), nakit akış tablosu (dolaylı yöntem) tablolarının formatları değiştirilmiştir.

 

Bu kapsamda, banka, katılım bankası, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketleri ve benzeri şekilde tabi oldukları özel mevzuat kapsamındaki finansal tablo formatlarını kullanan finans kurumları ile borsa yatırım fonları haricindeki işletmelerin 2019 yılı 3 aylık finansal raporları KAP sisteminde yeni formatlar kullanılarak ilan edilecektir.

 

Finansal tablo formatlarındaki değişimleri linkte bulunan “2016 TMS Taksonomisi ile 2019 TFRS Taksonomisi arasındaki değişimler” excelinden takip edebileceğiniz gibi 2019 TFRS Taksonomisinin son haline yine linkte bulunan “2019 TFRS Taksonomisi Finansal Tablo Çıktıları” excelinden ulaşabilirsiniz.