TFRS 17 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardı yayımlandı

16 Şubat 2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe, ve Denetim Standartları Kurumu tarafından TFRS 17 'Sigorta Sözleşmeleri' standardı yayımlandı. Bu Standart, sigorta sözleşmelerinin finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin esasları belirlemektedir. TFRS 17’nin amacı, işletmelerin söz konusu sözleşmeleri gerçeğe uygun bir biçimde gösteren ihtiyaca uygun bilgiler sunmasını sağlamaktır.

Söz konusu standart 1 Ocak 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Ayrıca, TFRS 9 ‘Finansal Araçlar’ ve TFRS 15 'Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat'ın uygulanması durumunda, erken uygulamaya da izin verilmektedir.

Bu Standart, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardını yürürlükten kaldırırken TFRS 1, TFRS 3, TFRS 5, TFRS 7, TFRS 9, TFRS 15, TMS 1, TMS 7, TMS 16, TMS 19, TMS 28, TMS 32, TMS 36, TMS 37, TMS 38 ve TMS 40’ın bazı bölümlerine de değişiklikler getirmiştir. Söz konusu değişiklikler de erken uygulama hariç 1 Ocak 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır.

Ekte TFRS 17 ile diğer standartlara getirdiği değişiklikleri bulabilirsiniz.