Sürdürülebilirlik

Artan nüfusla birlikte taleplerin artışı, doğal kaynakların azalması, karbon salınımında artış, piyasalarda çetin bir rekabet ortamının oluşması, hissedar beklentilerinin farklılaşması ve çalışılacak şirketler konusunda seçici bir insan kaynağının oluşması gibi unsurların etkisiyle kurumların iş yapış şekilleri ve vizyonları değişmektedir. Mevzuata uyum zorunluluğundan bağımsız olarak kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konuları şirketlerin gündeminde yerini almaktadır.

Şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuğu, gelirlerini artırma, maliyetlerini azaltma ve risklerini yönetme yolunda gösterilen çabalarla beraber değer yaratma kabiliyetini de beraberinde getirmektedir. Sürdürülebilirliği iş yapış şekillerinin içerisine yerleştiren şirketler, bu yaklaşımın kendilerine ilave gelir yaratabildiği, yüksek marka değeri oluşturmada katkı sağladığı, daha verimli operasyonlara yol açtığı, etkin risk yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları sağladığı ve bu yolla da şirket değerini artırdıklarını deneyimlemekteler.

Bununla birlikte, birçok şirket, sürdürülebilirlik kapsamında hangi konulara öncelik vereceğini, paydaşların hangi beklentilerinin karşılamasının hem şirkete, hem de paydaşlara daha faydalı olacağını belirlemekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Sürdürülebilirlik konusunda şirketler stratejilerini oluşturarak değer yaratacak uygulamaları hayata geçirmelidir. Bu amaçla gerçekleştirilecek adımlar arasında; sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması, kaynakların etkin kullanımı ve risklerin hafifletilmesine yönelik çalışmalar, sürdürülebilir operasyon ve tedarik zinciri yapısının kurulması, ilgili raporlamaların ve açıklamaların oluşturulması sayılabilir. 

Sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmeleri ve gündemi takip etmek, uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak, makale ve yayınlar, eğitim ve etkinlikleri izlemek için Denetimnet ve e-bilgi hizmetimize üye olabilirsiniz.

Görüşler

2030 Purpose: Good business and a better future

Hedef 2030 raporu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine büyüteç tutarak şirketlerin ticari başarısının ancak tüm toplum ve dünya için sürdürülebilir gelişmeyle mümkün olacağının altını çiziyor. 2030 hedeflerinde yer alan toplumsal, ekonomik ve çevreyle ilgili atılması gereken adımlar ekseninde farklı şirketlerin bakış açıları paylaşılıyor.

 

Connecting sustainable development with enduring commercial success

Görüşler

Social purpose and value creation : The business returns of social impact

Şirketler tarafından çevre, çalışan hakları, eşitlik, sağlık gibi toplumsal fayda sağlayacak konularda yapılan yatırımlar, gerçekten şirketlere getiri sağlıyor mu?

Social purpose and value creation : The business returns of social impact

Görüşler

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için ortaklıklar kurmak

Yerel ve global liderlerin sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği alanında ülkeler arası ortaklıklar geliştirilebilmesi için Dünya Ekonomik Forum’unun “Tarım için Yeni Vizyon” girişimi ve Deloitte Global’in ortak çalışmasıyla pratik bir rehber hazırlanmıştır.

Ülkelerin liderliğinde eylem planları için rehber

Görüşler

Seek and you may find: How CFOs can manage sustainability risks and find long-term value in unexpected places

Çevre, toplum ve kurumsal yönetimle ilişkili riskler CFO’ların da gündemine giriyor. Deloitte raporu, sürdürülebilirlik ve değer yaratmak için mali işlerin nasıl dönüştürülebileceğini inceliyor.

Seek and you may find: How CFOs can manage sustainability risks and find long-term value in unexpected places

Görüşler

Alternatif enerji alanında izlenmesi gereken trendler

Son yıllarda, alternatif enerjinin ana akım haline gelmesi konusunda birçok tartışma yaşandı. Alternatif enerji, henüz “alternatif” etiketinden tam olarak sıyrılamasa da, geri çevrilemez şekilde ana akım haline gelmesini tamamlamak üzere.

Alternatif enerjinin hareket hızı artarak, sağlam bir şekilde ana akım haline geliyor