Suistimal İnceleme ve Önleme Hizmetleri

Sürekli gelişen iş süreçlerine rağmen suistimal riski iş dünyasını tehdit eden önemli risklerden biri olmaya devam ediyor. Suistimal riskinin tanımlanması ve adreslenmesi hemen hemen tüm kamu ve özel sektör organizasyonları için vazgeçilemez bir zorunluluktur. ACFE (Sertifikalı Suistimal Uzmanları Birliği) tarafından iki yılda bir düzenlenen araştırmaya göre suistimalin işletmelere satışlarının %5’i dolayında yük getirdiği tahmin edilmektedir. Dünya genelinin 2015 yılı gayrisafi hasılası olan 73,7 trilyon dolar için hesaplandığında yaklaşık 3,68 trilyon dolarlık bir kaybın söz konusu olduğu düşünülmektedir. 

Tanımlanmayan risklerin kontrol edilmesi mümkün değildir. Suistimal riskinin etkin olarak yönetilebilmesi için ilk adım şirketi tehdit edebilecek suistimal risklerinin tanımlanmasıdır. Suistimal risk değerlendirmesi şirketlere bünyelerindeki kontrollerin olası suistimalleri tespit etme önlemede ne kadar yeterli olduğunu değerlendirmede yardımcı olmaktadır. Sonraki aşama çalışma sonuçlarına göre risk düşürücü önlemlerin alınmasıdır.

Suistimal karşıtı önlemleri almayan şirketlerin bu önlemleri alan şirketlere göre ortalama 2 kat fazla kayıp verdiklerini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Bu önlemlerin en etkinlerinden bir tanesi etik hattı uygulamalarıdır. Etik hattı süreçleri ile şirketin çalışanlarından tedarikçilerine kadar uzanan paydaşlarının şüpheli gördükleri hususlarla ilgili bildirimlerde bulunabileceği, şirketin takip mekanizmalarına işlerlik kazandıracak uygulamalar sağlanmakta ve bu kapsamda suistimalin tespitinde ve önlenmesinde kaydadeğer bir kontrol adımı atılmış olmaktadır. Etik hattı uygulamalarını devreye alan şirketlerin özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya kapsamında suistimalin tespitinde %47’ye varan oranlara ulaştığı yine ACFE tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bir başka tespitidir. 

Kurumunuz birçok önlem almış olsa da suistimal riskinden tamamen kaçınmak mümkün olmayabilir. Önlenemeyen suistimallerin kısa zamanda açığa çıkartılması, organizasyonda yaratacağı olumsuz etkilerin en aza indirgenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu konudaki incelemeleri hızlı ve profesyonel şekilde yaparken gizlilik ve yasal boyutları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Deloitte Suistimal İnceleme ve Önleme ekibi tarafından gerçekleştirilen incelemeler yasal tekniklere ve kanıtlara dayanmaktadır. Avukatlar ile birlikte çalışarak olası bir davayı destekleyecek kanıtların yasal yollarla toplanmasını sağlamaktayız. Şüpheliler ve tanıklarla görüşme yapma konusunda tecrübeli ekibimiz, incelemelerde ihtiyaca göre çeşitli teknolojik araçlar kullanmaktadır.

Suistimal skandalları, yeni kanunlar ve kurumsal yönetim gereklilikleri, suistimalin önlenmesinde ve incelenmesinde profesyonel destek almanın önemini arttırmıştır. Deloitte’un derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahip ekibi Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanlarından; Sertifikalı İç Denetçilerden, Sertifikalı Etik Hackerlardan ve Sertifikalı Bilgi Güvenliği Uzmanlarından oluşmakta ve suistimal riskinizi yönetmenizde, ihbarları incelemenizde ve kontrollerinizi geliştirmede sizlere kapsamlı çözümler sunmaktadır.

İletişim

Gül Saraçoğlu
Suistimal İnceleme ve Önleme Hizmetleri Lideri

0 212 366 63 11