Siber Güvenlik

Teknolojinin hayatımızda daha etkin rol alması, hükümetlerin ekonomi, kritik altyapı ve yatırımcıları korumak için getirdiği düzenlemeler, büyümeyi sağlayan teknolojik inovasyonlar siber risk kavramını iş hayatına taşıdı. Farklı profildeki saldırganlar tarafından zayıflıkların istismar ediliyor olması siber riski gerçek bir problem haline getiren en önemli nedendir.

Siber saldırganların yasal takibin ötesinde kalabilmesi, saldırı yüzeyinin genişliği ve saldırganlara fırsatlar sağlaması gibi etkenler siber suçların artmasına sebep olmaktadır.

Siber tehdit asimetrik riske sebep olur, tekil bir saldırgan aynı anda yüzlerce kurumu zarara uğratacak bir saldırı gerçekleştirebilir. Siber suçlar gün geçtikçe karmaşıklaşıp, hızları ve adetleri artarken, müdahale için süre gittikçe azalmaktadır. Hedefli saldırıların marka ve rekabet avantajı üzerindeki olumsuz etkisi gün geçtikçe artmaktadır.

Siber riski yönetebilmek için bütünleşik bir yaklaşım gereklidir. Kurum kritik varlıklarının güvenliği sağlanmalı, saldırılar tespit edilebilmeli ve problemler krize dönmeden, iş süreçleri normal haline getirilmelidir. Bütünleşik yaklaşım, kuruma özel bir güvenlik olgunluk modeli ile takip edilir. Kurum uygun güvenlik olgunluk seviyelerini belirleyerek kademeli olarak güvenlik seviyesini artırarak siber riskleri görünür ve yönetilebilir kılar.