Örnek Finansal Tablolar

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 88.maddesi ile 660 sayılı KHK'nın 9.maddesine dayanılarak hazırlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 20/05/2013 tarihli ve 28652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

KGK'nın Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK) 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile yatırım fonları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları hariç sermaye piyasası kurumları için 31.03.2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yeni finansal tablo ve dipnot formatları yürürlüğe konulmuştur.

SPK’nın finansal tablo ve dipnot formatları için tıklayınız.


Deloitte Global tarafından hazırlanan 31.12.2017 tarihi itibarıyla örnek finansal tablolara ulaşmak için tıklayınız

Deloitte Global tarafından hazırlanan 31.12.2016 tarihi itibarıyla UFRS 9’un erken uygulandığı örnek finansal tablolara ulaşmak için tıklayınız.