Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Kalite Güvencesi

Dünya ve Türkiye için “Kurumsal Yönetim” açısından her şeyin yeni baştan düşünüldüğünü,
tasarlandığını görüyoruz. Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Denetim üzerine yeni ve hızlı
düzenlemeler yapıldı, yapılıyor. Son beş yılda yapılan düzenlemeler ve hızına bakıldığında
düzenlemelerin uygulamanın önünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu tespit aynı zamanda uygulama adına eleştiri içeriyor.
 
Küresel ve Ulusal Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkilerine bakıldığında işin özünün “güven sağlama” ve “itibar koruma” üzerine ifade bulduğunu anlıyoruz. Sadece başlıklarını sıralayarak aktaracağım gelişmeler, düzenlemeler ve etkilerine bakıldığında ; AB müzakere süreci, yasal düzenlemeler,kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum süreci, uluslararası yatırımlar ve işbirliği fırsatları, Basel II düzenlemeleri ile kurumsal yönetim yaklaşımının “güven sağlama” ve “itibar koruma” için temel oluşturduğunu ifade edebiliriz.