Kurumsal Yönetim

 

Yıllar içerisinde yaşanan küresel krizler, çeşitli usulsüzlükler ve sürdürülebilirlikle ilgili gelişmeler sonucunda şirketlerin kurumsal yönetim yapısına verdiği önem artmıştır. Kurumsal yönetim, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini temel alarak kurumların yönetildiği ve kontrol edildiği bir yönetimi hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulamada yaygınlık kazanması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ekonomik istikrarın ve rekabet eşitliğinin sağlanması gibi sonuçlarıyla ekonomik kalkınmaya destek olacaktır. Şirketler için kurumsal varlığının sürdürülebilirliği, ülkemiz ekonomisi için ise sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasında güvence oluşturmaktadır.

Sağlıklı bir Kurumsal Yönetim uygulaması için pay ve menfaat sahiplerinin hak ve sorumluluklarını yerine getirmesi, gelişmeler, yeni düzenlemeler ve iyi uygulamalar konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Denetimnet, ilgililerin kurumsal yönetim sorumluluklarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Kurumsal Yönetim ile ilgili gelişmeleri ve gündemi takip etmek, uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak, makale ve yayınlar, eğitim ve etkinlikleri izlemek için Denetimnet ve e-bilgi hizmetimize üye olabilirsiniz.