KGK Yıllık İnceleme Raporu 2017

 

KGK tarafından 2017 yılı incelemelerine ilişkin yıllık inceleme raporu yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, 2017 yılında toplam 61 bağımsız denetim kuruluşu ve 8 bağımsız denetçi nezdinde yapılan incelemelerin sonuçlarına yer verilmiştir. Yapılan incelemelerin 58’i dosya incelemelerinden 11’i ise diğer incelemelerden oluşmaktadır. Bu kapsamda 58 adet denetim dosyasının 48 tanesi KAYİK kapsamında yer alan işletmelerin denetimlerinden oluşmaktadır.

 

Söz konusu raporda yer verilen 2017 yılında incelenen 58 denetim dosyasında yaygın olarak karşılaşılan en önemli 10 bulgu ve tespit edilen bulguların yoğunlaştığı önemli muhasebe alanları aşağıdaki gibidir:

 

Tespit edilen bulgular:

 

 • Hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bulgular,
 • Önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bulgular,
 • Risk olarak değerlendirilmiş hususlara karşı yapılacak işlere ilişkin bulgular,
 • İlişkili taraf işlemlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bulgular,
 • İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesine ilişkin bulgular,
 • Belgelendirme hükümlerine ilişkin bulgular,
 • Bağımsızlık hükümlerinin değerlendirilmesine ilişkin bulgular,
 • Önemlilik kavramının uygulanmasına ilişkin bulgular,
 • İlgili mevzuata uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin bulgular,
 • Finansal tablo açıklamalarına ilişkin bulgular.

 

Tespit edilen bulguların yoğunlaştığı önemli muhasebe alanları:

 

 • Stokların finansal tablolara alınması,
 • Amortisman hesaplamaları,
 • Maddi duran varlıkların finansal tablolara alınması,
 • Hasılatın muhasebeleştirilmesi,
 • Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi

 

Yıllık İnceleme Raporu’nun tamamına ekten ulaşabilirsiniz.