KGK Yıllık İnceleme Raporu 2018

KGK tarafından 2018 yılı incelemelerine ilişkin yıllık inceleme raporu yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, 2018 yılında toplam 66 bağımsız denetim kuruluşu ve 10 bağımsız denetçi nezdinde yapılan incelemelerin sonuçlarına yer verilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşları nezdinde yapılan incelemeler kapsamında 66 adet denetim dosyasının 11 tanesi KAYİK kapsamında yer alan işletmelerin denetimlerinden oluşmaktadır.

 

Söz konusu raporda yer verilen 2018 yılında incelenen 66 denetim dosyasında yaygın olarak karşılaşılan en önemli 10 bulgu ve tespit edilen bulguların yoğunlaştığı önemli muhasebe alanları aşağıdaki gibidir:

 

En sık tespit edilen bulgular:

 

  1. Stoklara ilişkin bulgular
  2. Bağımsız denetçinin hileye ilişkin sorumlulukları
  3. İşletme ve çevresini tanımak suretiyle “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bulgular
  4. Hasılata ilişkin bulgular
  5. Maddi duran varlıklara ilişkin bulgular
  6. Finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma
  7. Dış teyitlere ilişkin bulgular
  8. Bağımsız denetçinin risk olarak değerlendirilmiş hususlara karşı yapacağı işler
  9. İşletmenin sürekliliğine ilişkin bulgular
  10. İlişkili taraflara dair bulgular

 

Yıllık İnceleme Raporu’nun tamamına ekten ulaşabilirsiniz.