KAP’a Yüklenen Raporlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

KAP’tan finansal raporların bildirimine ilişkin bir duyuru yapılmıştır. Bu duyuruda yüklenen raporların formatlarının detayları açıklanmıştır. KAP’a yüklenen raporlarla aşağıda detayları verilen konulara dikkatinizi çekmek isteriz:

 

“KAP Üyeliğine ve KAP'a Bildirim Gönderimine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi"nin (Yönerge) 19. maddesinin 5. fıkrasında da belirtildiği üzere, KAP bildirimlerine eklenecek pdf dosyalar, hazırlandığı dosyanın formatından pdf formatına çevrilerek düşük çözünürlükte ve kesinlikle tarayıcı kullanılmadan oluşturulmalıdır.

 

Özellikle finansal raporlara eklenen dipnot dosyaları, analiz amaçlı olarak yoğun kullanılan nitelikte veriler içerdiğinden, KAP bildirimlerine eklenen pdf dosyaların kopyalamaya izin vermeyecek şekilde veya resim olarak oluşturulması verilerin analiz edilebilirliğini ortadan kaldırmaktadır.

 

Bu kapsamda, KAP sisteminde finansal rapor şablonlarına eklenen dipnotlara ilişkin pdf dosyaların, Yönerge'nin 19. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınarak oluşturulması ve dosya içinden kopyalama yapılmasını engelleyecek şekilde oluşturulmaması önem arz etmektedir.”