Denetim sektöründe çalışanları nasıl bir iş ortamı bekliyor?

Denetim şirketleri üniversitelerden yeni mezun olmuş genç insanları istihdam ediyor. Gerek teknik gerekse yetkinlik gelişimi için yoğun sınıf ve işbaşı eğitimlerine tabi tutuyor. Bu nedenle çalışanlar kendilerini “üniversitenin devamı gibi” diye nitelendirdikleri, genç ve sürekli gelişim odaklı bir ortamda buluyorlar.

İşin niteliği gereği takımlar halinde ve genelde 2-4 hafta arası değişen sürelerde farklı müşterilerde görev yapılıyor. Çoğu zaman takım üyeleri ve takım liderleri de müşterilerle birlikte değişiyor. Farklı yerlerde, farklı müşterilerle ve değişen takımlarla çalışmak hem işe büyük bir dinamizm katıyor, hem de çalışanların farklı sektörleri yakından tanımasına olanak veriyor.

Hazırlanması gereken detaylı raporlar ve bu raporlar için belirlenmiş zorlayıcı “deadline”lar ile denetim sektöründe çalışanları yoğun bir iş ortamı bekliyor. İş yaşamı - özel yaşam dengesinin iş seçiminde önemli bir kriter olmaya başladığı günümüzde denetim sektörü zamanını iyi yöneten insanların tereddüt etmeden tercih ettikleri bir kariyer. Çünkü genç ve dinamik insanlarla birlikte çalışmanın, farklı coğrafyalarda, değişik insanlarla tanışmanın özel yaşama getirdiği zenginliği de en iyi onlar biliyor.