Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

6 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Tebliğin amacı finansal kiralama,faktoring ve finansman şirketlerinin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Şirketlerin bu Tebliğ hükümleri ile ilgili mevcut faaliyet ve sistemlerini, yürürlük tarihinden itibaren azami bir yıl içerisinde Tebliğ hükümlerine uygun hale getirir.  

 

Söz konusu Tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

 

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ