EPDK Kurul Kararları

01/10/2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.09.2019 tarihli ve 8875 sayılı EPDK Kurul kararı ile elektrik ve doğalgaz piyasalarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve hazırlanan raporların bildirim sistemi üzerinden EPDK’ya gönderilmesi hususunda alınan 03/03/2015 tarih ve 5507 sayılı Kurul Kararında değişiklik yapılarak bağımsız denetim raporu sunmakla yükümlü lisans sahipleri güncellenmiştir.

Bu kapsamda Elektrik Piyasasında;

1) Elektrik Üretim Lisansı(100 MW üstü tesisi olanlar),

2) Dağıtım Lisansı,

3) Tarifesi düzenlemeye tabi olan Tedarik Lisansı

sahipleri bağımsız denetim raporu sunmakla yükümlü kılınmıştır.

Dolayısıyla daha önce bildirim yapmakla yükümlü olan 100 MW üstü önlisans sahipleri ile tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tedarik şirketlerinin bağımsız denetim raporu sunma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

 

Ayrıca, 12/02/2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.02.2020 tarihli ve 9166 sayılı EPDK Kurul kararı ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kW üstü Lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri hakkında 2020 yılı için ekte yer alan bedellerin belirlenmesine, söz konusu bedellerden elde edilen gelirlerin tamamının gelir farkı düzeltme bileşeni işlemleri kapsamında dikkate alınmasına, elektrik dağıtım şirketleri tarafından ilgili başvuru sahiplerine tahakkuk ettirilen bedellerin Elektrik Dağıtım Şirketleri Düzenleyici Hesap Planında 602 Diğer Gelirler hesabında ayrı bir başlıkta kayıt edilmesine karar verilmiştir.   

Kurul kararları için tıklayınız.