Entegre Raporlama

Entegre raporlama bir işletmenin stratejisinin, yönetiminin, performansının ve potansiyelinin çevresel şartlar göz önünde bulundurarak kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değer yarattığının kapsamlı bilgilerini içeren özet bir iletim şeklidir.

Uluslararası Entegre Raporlama Kurulu bu konudaki Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’ni 9 Aralık 2013’te yayınlamıştır. Firmalar, entegre bir rapor ile finansal sermaye sağlayıcılarına işletmenin zaman içinde nasıl bir değer yaratacağını göstermeyi amaçlamaktadır ve Deloitte olarak bizim amacımız ise çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize; finansal, çevresel ve sosyal alanlarda yarattıkları değeri en açık ve net şekilde yansıtmalarına yardımcı olmaktır.

“Entegre Raporlama Çerçevesi” entegre raporların hazırlanması için ilkesel temellere dayalı bir çerçevedir. Bu kapsamda Entegre Raporlama Çerçevesi’nin birinci bölümü entegre raporlamanın tanımlamasını yaparak, Entegre Raporlama Çerçevesi’ne uygun bir entegre raporlamanın diğer türlerdeki raporlardan farkını göstermektedir ve Entegre Raporlama’nın temel kavramlarını ortaya koyarak çerçevenin nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. İkinci Bölümü ise yedi rehberlik edici ilkeye ilişkin içerik unsuru bulundurmaktadır.

Entegre Raporlama yasal bir uyumluluk yükümlülüğünden çok şirketlerin değer yaratma hikayelerini paylaşabilme fırsatını sağlayacak olan piyasa tarafından ortaya konulmuş bir girişimdir ve Deloitte olarak konusunda uzman profesyonellerimiz ile Entegre Raporlama danışmanlığı sunmaktayız.