Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Sistemi

10 Haziran 2019 tarihinde veya sonrasında yapılacak KGK bildirimleri için geçerli!

KGK tarafından bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla bir süredir yürütülen Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi hayata geçirilmiştir.

Buna göre bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, 10/06/2019 tarihinde veya sonrasında yapılacak Bağımsız Denetim Raporu bildirimleriyle birlikte, şirketler tarafından “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara ait Excel dosyalarını KGK’nın “Sözleşme Bilgi Giriş Portali (SBG)” üzerinden elektronik ortamda ileteceklerdir.

SGB’de finansal tabloların yüklenmesi için kullanılan “Bağımsız Denetim Raporu” alanında tanımlanan “Finansal Tablo Yükle” bölümü 10/06/2019 tarihinde aktif hale getirilecektir.

Elektronik finansal tabloların rapor imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili imzalı rapor ve faaliyet raporu ile aynı anda KGK portaline yüklenmesi gerekmektedir.

Elektronik finansal tabloların bildirimi ihtiyari işler için geçerli değildir.

Geçiş Hükümleri

  • EFR sistemine ilk geçiş yılına özgü olmak üzere, özkaynaklar değişim tablosuna ve nakit akış tablosuna yönelik kolaylaştırıcı uygulama getirilmiştir.
  • Buna göre, 31/12/2019 tarihinden önce sona eren yıllık hesap dönemlerine ait finansal tablolar yüklenirken özkaynaklar değişim tablosu yüklenmeyecek ve nakit akış tablosunun yalnızca belirli kalemlerine ait tutarlar girilecektir.
  • Nakit akış tablolarında yalnızca işletme (esas), yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları, kur farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerine etkisi ile dönem başı ve dönem sonu nakit ve nakit benzerlerine ait bilgiler yer alacaktır.
  • 31/12/2019 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait finansal tablolardan itibaren, özkaynaklar değişim tablosunun yüklenmesine ve nakit akış tablosunun tüm kalemlerine ait tutarların girilmesine başlanacaktır.

KGK’nın duyurusuna ait tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/3579/EFR-Finansal-Tabloların-Elektronik-Ortamda-Alınmasına-Bas¸lanacaktır.

Ayrıca doldurulması ve SBG portaline 10/06/2019 tarihinden itibaren yüklenmesi gereken şablonlara da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/9190/Elektronik-Finansal-Raporlama

KGK tarafından ayrıca, finansal tabloların elektronik ortamda yüklenmesi sırasında şu ana kadar karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak; bildirimlerin nasıl gerçekleştirileceğinin görsel olarak anlatıldığı bir yardım videosu hazırlanmıştır.

İlgili videoya ulaşmak için tıklayınız.