Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmış olup, 17/2/2018’de yayınlanan ilk yönetmelik ve 19/9/2018 tarihinde yayınlanan değişiklikler hakkındaki yönetmelik ekte yer almaktadır.

 

Yapılan değişiklikler aşağıdaki hususlar hakkında olup, değişiklikler ile ilgili olarak tarafınızca alınması gereken ek bir aksiyon bulunmamaktadır.

 

  • Madde 1-2: Bildirimle yükümlü olanlar detaylandırılmıştır ve bağımsız denetim kapsamı dışında bırakılanlara ilişkin ek madde eklenmiştir.
  • Madde 3: Bildirimler, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar tamamlanacaktır. Önceki yönetmelikte ara dönemler için süre takip eden birinci ayın sonuna kadardı, yeni yönetmelik ile ara dönem bildirimlerine ek bir aylık süre getirilmiştir.
  • Madde 3: Özel hesap dönemi uygulayan firmalarla ilgili olarak bildirim tarihleri eklenmiştir.
  • Madde 4: “Bağımsız denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak çalışmalar izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanır” ibaresi getirilmiştir. Önceki yönetmelikte bu ifade 31 Mayıs olarak belirtilmekteydi. Özel hesap dönemleri de dikkate alındığından ilgili bildirim süresini izleyen yılın beşinci ayı olarak değiştirilmiştir.
  • Madde 5: Sistemik risk veri takip sisteminin kuruluşu ve işleyişi hakkında ek düzenlemeler yapılmıştır.

 

19.09.2018 tarihli yönetmelik için tıklayınız.

17.02.2018 tarihli yönetmelik için tıklayınız.