Denetimnet hakkında

“Türkiye’nin İlk ve Tek Denetim Portalı”

Neden böyle bir siteye ihtiyaç duyuldu?

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler sonucunda, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ( KGK), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) yaptığı bir takım düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu ile birlikte; şirketlerin ve bankaların yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri ile denetim profesyonellerinin ve mali tablo hazırlayıcılarının çalışma usul ve esaslarının geçmişte alışılagelen yaklaşımlardan çok farklı olacağı yeni bir dönem başlamıştır.

Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki dönemlerde, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yöneticilerine, mali tablo hazırlayıcılarına ve denetim profesyonellerine de çok iş düşeceğinin göstergesidir. Onlar için yoğun çalışma gerektiren bir süreç başlamaktadır.Bu yoğun süreçte ortaya çıkacak olan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla,yetkinliğimizi, bilgimizi, uzmanlığımızı ortaya koyarak, sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olarak işletmeler ve denetim profesyonelleri için katma değer yaratan bir paylaşım platformu oluşturulmuştur.

Yönetim kurulu üyelerini, mali tablo hazırlayıcılarını ve denetim profesyonellerini tüm bu düzenlemeler ve değişikler konusunda bilgilendirmek, kurumsal yönetim sorumluluklarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak ve UFRS'lerin uygulanmaları sırasında yol göstermek amacıyla Deloitte Türkiye tarafından, 24 Ocak 2007 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek denetim portalı hizmete sunulmuştur.

Hizmetimizi nasıl sunuyoruz?

Denetimnet, işletmelerimiz ve denetim profesyonelleri için;

 • sürekli,
 • güncel,
 • hızlı,
 • kullanımı kolay,
 • ekonomik,
  profesyonel gelişim ve farkındalık sağlayan, ihtiyaçlarına çözümler sunan bilgi ve referans kaynağıdır.


Kullanıcılara ne tarz kolaylıklar sağlıyor?

Bilgi ve tecrübelerimiz ile yeni çıkan tebliğleri, standartları ve düzenlemeleri yorumluyoruz;

 • Denetimnet Bültenleri: Bu bölümde, şirketlerin ve denetim profesyonellerinin,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konularında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ( KGK), T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK),Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tebliğ ve yönetmeliklerinin uygulamalarında yol göstermek ve ihtiyaçlarına destek olmak için Deloitte'un bilgi, deneyim,insan ve teknoloji kaynaklarıyla hazırlanan 'Denetimnet Bültenleri' yer almaktadır.

Türkiye’de bir ilk, denetim takvimi hizmete sunulmuştur;

 • Denetim Takvimi: Bu takvim aracılığıyla, kurumları etkileyen düzenleyici otoritelere yapılacak raporlama takvimi takip edilebilir, takvim gündem ihtiyaçları doğrultusunda kurumlara özgü hale getirilebilir.


Sitenin içeriğinde neler var?

Sitenin içeriği ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

  • Şirketleri ilgilendiren temel konular olan  Bağımsız Denetim, Risk Danışmanlığı, İnovasyon ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS / TFRS) Denetimnet.net sitesinde detaylı olarak incelenmektedir. Bu konularla ilgili gelişmeler ve gündem siteden takip edilebilir, uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunabilir.

 

  • Mevzuat : KGK, SPK, BDDK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığına ait mevzuatlarına ulaşılabilir.

 

  • Makaleler: Deloitte yazarları ve konunun uzmanları tarafından kaleme alınmış site kapsamındaki konulara ilişkin makaleleri ve basından özel makaleleri siteden takip edilebilir.

 

  • Haberler: Bu bölümden en güncel Denetimnet haberlerine ulaşılabilir.