BDDK Kurul Kararı – 19.03.2020 - Banka Dışı Finansal Kuruluşlar için Gecikme Sürelerinde Değişiklik

 

BDDK’nın 19 Mart 2020 tarihli ve 8950 sayılı Kurul Kararı ile COVID-19 salgını neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  • Ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak ve bu Kurul Kararı tarihi itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanması

 

  • 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam edilmesi

 

  

Kurul kararının tamamına linkten ulaşabilirsiniz.