Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

30691 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre;

  • Bankaların kullandıracakları krediler için hesap durumu belgesi alması zorunluluğunda olduğu işlemler için ilgili sınır yüz bin TL’den iki milyon TL’ye çıkarılmıştır.
  • Bankalar TTK’ya tabi olan şirketlerden hesap durumu belgesi olarak KGK tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun şekilde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları talep etmek zorundadırlar.
  • Bankaların Yönetmelikte bahsedilen şirketler ile TTK kapsamı dışında kalan diğer şirketlerden talep edecekleri kar ve zarar cetvelleri ile bunlara ek mali tabloların 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış denetim yetkisine sahip meslek mensupları tarafından denetlenmesi şarttır.
  • Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında bankalar tarafından bağımsız denetimden geçmiş solo/konsolide finansal tablolar ile bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren ve Ek 4’te yer alan analiz tablosunun bankalarca alınması zorunludur.
  • Bu finansal tablolar ve Ek 4’teki analiz tablosunun kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde bankalar tarafından alınması zorunludur.
  • İlgili yönetmelik değişikliği ile eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

––  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Ayrıca ekte yönetmelik ekinde yer alan ve bankaların talep edeceği bilgileri de bulabilirsiniz.