Bağımsız Denetim

İşletmelerde pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması açısından doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Doğru ve güvenilir bilgiye erişmenin güvencesi bağımsız denetim görüşü ile sağlanabilir. Ülkemizde SPK düzenlemeleri ile halka açık şirketlerde uygulaması başlayan dış denetim, KGK ve BDDK düzenlemeleri ve yasalaşan yeni Türk Ticaret Kanunu ile yaygınlık kazanmaktadır.

Yapılan yasal düzenlemelerle işletmelerimizin kurumsal yönetim çerçevesinin sürekli bir parçası haline gelen bağımsız denetim hizmetleri, işletmelerimizin muhasebe ve mali raporlama sistemlerinin uluslararası standartlarda kalite ve verimliliğini arttırmalarını da sağlamaktadır.

 

Bağımsız denetçi raporlarından, işletme ortakları, işletmeye ortak olmak isteyenler, kredi kuruluşları, yöneticiler, düzenleyici otoriteler, kamu kurumları ve diğer bilgi ve karar alıcılar yararlanmaktadır. Geniş ve farklı ilgi alanlarına sunulan bir hizmet olan bağımsız denetim konusunda ilgi sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla 'Denetimnet' sitemiz hazırlanmıştır.

 

Bağımsız Denetim ile ilgili gelişmeleri ve gündemi takip etmek, uluslararası ve ulusal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak, makale ve yayınlar, eğitim ve etkinlikleri izlemek için Denetimnet ve e-bilgi hizmetimize üye olabilirsiniz.

İletişim

Zere Gaye Şentürk
Denetim Hizmetleri Lideri

0 212 366 60 84