Bağımsız Denetim İle İlgili Bilgiler

Neden Bağımsız Denetim?

Bağımsız denetim şirketler için yasal bir zorunluluğun ötesinde bir ihtiyaçtır.Şirketlerin faaliyetlerin sonuçlarının zamanında, doğru, uluslararası geçerliliği olan bir dilde ve diğer firmalarla karşılaştırılabilir olarak sunulması firmaların günümüz rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu kalitede veriyi sağlamak ancak bağımsız denetimle mümkündür.

Bağımsız denetim bir şirketin finansal tablolarının bağımsız denetçiler tarafından belirli denetim standartlarına göre incelenmesi ve sermayedarlara, yatırımcılara, düzenleyici otoriteler ile kamuoyuna finansal bilgiler ve raporların önemli bir hata içermediği konusunda güvence sağlanmasıdır. Finansal tabloların bağımsız denetime tabi tutulması sadece finansal verilerin belirli bir standarda göre doğruluğunun incelenmesinin ötesinde şirketlerin muhasebe fonksiyonuna ilişkin içkontrol süreçlerinin incelenmesini bu kontrollerin doğru dizayn edilip edilmediğini, içkontrollerin işleyip işlemediğini de incelerler,. Bu çalışmalar sonucunda şirketlerin finansal bilgilerinin doğruluğu tarafsız ve bağımsız bir bakış açısı ile değerlendirilmiş ve onaylanmış olur. Hem finansal bilgilerin hem de süreçlerin incelenmesi ve analizi, işletmeler için geleceğe ait sağlıklı veriye dayalı tahminlerle kararlar alınmasında yardımcı olur. Bağımsız denetim hizmetleri ile sermayedarlar, yatırımcılara, ortaklara ve düzenleyici otoritelere sunulan finansal bilgilerin önemli bir hata içermediği güvence altına alınır. Bazı şirketlerin çeşitli yasal düzenlemeler çerçevesinde finansal tablolarının hazırlanması ve bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya açıklanması zorunlu iken bazı şirketler için çeşitli finans kuruluşları ile ilişkiler, birleşme ve satın almalar, teklif süreçleri veya diğer amaçlar için bağımsız denetime ihtiyaç duyarlar. Bu anlamda şirketlerin yönetim kurulları, ortakları, şirketlere ortak olmak isteyen taraflar, kreditörler, profesyonel yöneticiler, yatırımcılar, kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler gibi şirketlerin hemen hemen tüm paydaşları bağımsız denetimden geçmiş finansal verilere ihtiyaç duyarlar.

 

 


 

 

Bağımsız Denetim Hizmetlerimizle Size Nasıl Yardımcı Oluruz?