Aracı Kurum, Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları için Finansal Raporların Bildirim Süreleri Uzatıldı

SPK’nın 23 Mart 2020 tarihli ve 2020/19 sayılı ekteki SPK Bülteni’ndeki duyurunun 5. Maddesine istinaden aşağıdaki şirketlerin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının bildirim tarihleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır:

  • Portföy yönetim şirketleri

 

 

  • Aracı kurumlar

 

 

  • Yatırım fonları (gayrimenkul, girişim ve borsa yatırım fonları dahil)

 

 

  • Emeklilik yatırım fonları

 

 

Bu SPK duyurusu ile ayrıca;

 

  • Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimi, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,

 

 

  • Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine,

 

 

  • Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,

 

 

  • Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin nihai bildirim süresi Mart veya Nisan ayı olan ve henüz kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildiriminin ilgili mevzuatla belirlenen sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilmesine,

 

 

karar verilmiştir.