Aile Şirketleri

Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık %90’ını üreten aile şirketleri, yakın ve orta vadede uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yapılandırıldığında ve nesiller arası geçişler doğru ve başarılı bir biçimde yönetildiğinde, ülkemiz ekonomisinin geleceği için önemli fırsatlar sunuyor. Aile şirketlerinde yeniden yapılanma ve kurumsal dönüşüm sürecinin doğru yönetilmemesi şirketler bünyesinde biriktirilmiş kollektif bilgi birikiminin ve çok değerli tecrübenin gelecek nesillere aktarılamaması, ülkenin zenginliğinin çok önemli bir bileşeni olan şirketlerinin ticaret hayatından yokolup gitmesi ile sonuçlanabilir. Aile şirketlerinin hızlı karar alabilmeleri, aile değerleri etrafında kenetlenmiş başarıya odaklı bir ekibe ve üst seviyede çalışan bağlılığına sahip olmaları ve ailenin, şirketi kendi aile itibarları ile özdeşleştirerek şirketin başarısını özel hayatlarının da önünde tutması, başarıyı ve büyümeyi de birlikte getiriyor. Aile şirketleri kurumsallaşmaya çalışırken, kurumsallaşmış dünya devi şirketlerin dünyaya “biz bir aileyiz” mesajı veriyor olması, aile şirketlerinin doğru yönetildiğinde kendilerini piyasalarda rekabette öne çıkaracak önemli avantajlarının olduğunu gösteriyor.

Ülkemizdeki aile şirketleri hakkında bazı veriler, aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısının ülkemiz açısından önemini daha çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Aile şirketlerinin %52’si üretim, %16’sı inşaat ve emlak geliştirme, %6’sı ise tüketici ürünleri gibi ülke ekonomisinin belkemiği sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin yaklaşık %40’ı 1950-1980 yılları arasında, %46’sı ise 1981-2000 yılları arasında kurulmuş firmalardan oluşmaktadır. Türkiye aile işletmelerinin %38’inin birinci, %47’sinin ikinci, %13’ünün üçüncü ve uluslararası istatistiklere benzer olarak sadece %2’sinin dördüncü ve daha sonraki nesillerden aile bireylerine ait olduğu çeşitli kaynaklarda ifade ediliyor.

Aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25-30 yıl olduğu göz önüne alındığında, bir önceki parağrafta belirttiğimiz veriler ışığında ülkemizdeki aile şirketlerinin yakın gelecekte nesiller arası yönetim ve sahiplik geçiş süreçlerinin daha yoğun olarak gerçekleşeceğini öngörebiliyoruz. Dolayısıyla ülkemizin aile şirketleri açısından kurumsallaşma süreci önceliklendirilmesi gereken en önemli yeniden yapılandırma alanı olarak karşımıza çıkıyor.

Deloitte Türkiye olarak aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde yol arkadaşı, güvenilir danışmanı olmaya adayız. Her aile şirketinin faaliyet gösterdikleri sektöre, kendi iç dinamiklerine ve kurumsallaşma seviyelerine bağlı olarak ihtiyaçlarının farklılaşabileceği bilinciyle hukuk, muhasebe danışmanlığı, kurumsal risk yönetimi, danışmanlık ve vergi danışmanlığı uzmanlarımızdan oluşan ekiplerimizle ülkemiz aile şirketlerine kendi ihtiyaçları doğrultusunda terzi işi hizmetler vermeye devam ediyoruz.

 

Aile Şirketleri ile ilgili gelişmeleri ve gündemi takip etmek, makale ve yayınlar, eğitim ve etkinlikleri izlemek için Denetimnet ve e-bilgi hizmetimize üye olabilirsiniz.

İletişim

Ali Çiçekli
Deloitte Private ve Aile Şirketleri Lideri

0 212 366 60 32

Yayın

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarları

Yayın için tıklayınız.

Yayın

Aile değerlerini canlı tutmak

Gelecek Kuşak Aile Şirketleri Araştırması 2017

 

 

 

Yayın

Aile Şirketleri Bültenleri

Aile şirketleri bültenlerine ulaşmak için tıklayınız.