Denetimnet Bültenleri

Şirketlerin ve denetim profesyonellerinin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konularında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK), T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)  ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğ ve yönetmeliklerinin uygulamalarında yol göstermek ve ihtiyaçlarına destek olmak için Deloitte’un bilgi, deneyim,insan ve teknoloji kaynaklarıyla hazırlanan ‘Denetimnet Bültenleri’ni hizmetinize sunuyoruz.

Bu bültenler ile KGK, EPDK, SPK, BDDK, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı tebliğ ve yönetmeliklerini bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda yorumlayarak sizlerle paylaşmayı ve uygulamada size yol göstermeyi hedefliyoruz. Ayrıca UFRS’lerdeki son değişikliklerden, gelişmelerden ve uygulamalardan da sizleri haberdar etmeyi planlıyoruz.

Aranılan Bülten Tipi :
Aranılan Kelime :
Aranılan Yıl :
Bülten TipiNumaraBültenTarih
KGK 2018/3 KGK- Yıllık İnceleme Raporu 2017 25.10.2018
TCMB 2018/1 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 02.03.2018
KGK 2016/1 Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetim Yaptırılması Hakkında KGK Kurul Kararı 09.12.2016
UFRS 2016/3 20 Soruda UFRS okuryazarlığı 30.11.2016
UFRS 2016/2 20 Soruda İç Denetim Okuryazarlığı 30.11.2016
KGK 2015/3 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 22.12.2015
SPK 2015/2 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135) 31.03.2015
KGK 2015/1 Bağımsız denetimin kapsamı genişliyor. 03.02.2015

Söz konusu bültenlerin içeriğindeki bilgiler, Deloitte Türkiye tarafından sağlanmaktadır ve belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır.Bu bültenler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir.Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.Bu bültenler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır ve Deloitte Türkiye, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır.Deloitte Türkiye,söz konusu bültenlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir.Bültenleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Deloitte Türkiye,söz konusu kullanımdan dolayı,(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.