Bankalarda Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulaması

Yeni Bankacılık Kanunu ile birlikte yapılan önemli düzenlemelerden birisi de yönetim kurulu denetim komitesine ilişkindir.

Bankacılık Kanununda öngörülen iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönetim kurulunun sorumlulukları arasında açık olarak tanımlanmıştır. Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere ise denetim komitesi oluşturulmuştur.