Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara ilişkin bildirim yükümlülüğü

Sıkça Sorulan Sorular

 

17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de TCMB tarafından “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara ilişkin bildirim yükümlülüğü ile ilgili sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı soru ve cevaplar derledik.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için; ilgili yönetmeliğe ve https://www.tcmbveri.gov.tr/ adresi üzerinden Sıkça Sorulan Sorular’a ulaşabilirsiniz.

 

Şirketlerin bildirim yükümlülüğü ne zaman başlıyor?

Şirketlerin ilk bildirim yükümlülük tarihi 31 Mart 2018 olup, bir defaya mahsus olarak 31 Mart 2018’i yüklerken 31 Aralık 2017 verilerini de sisteme yükleyeceklerdir.

31 Aralık 2017 tarihindeki veriler bağımsız denetim kapsamında mı? 

Hayır. TCMB sadece verileri biriktirmek ve daha sonrasında karşılaştırmalı olarak bakabilmek için şirketlerden 31 Aralık 2017 verilerini de girmelerini talep edecek olup ilgili veriler bağımsız denetim kapsamında değildir.

Şirketler bildirim yükümlülüğüne ilişkin kapsama girip girmediklerinin tespitinde hangi finansal tabloları kullanılacaktır?

Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınır.

Bildirimlere bahse konu olan finansal raporlama çerçevesinin kapsamı nedir?

Bildirimle yükümlü olan firmanın, bağımsız denetime tabi olması durumunda KGK düzenlemelerine göre uyguladığı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını, bunlar dışındaki firmalar için ise Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını finansal raporlama çerçevesine göre bildirim yapmaları gerekmektedir.

Bildirime Solo mu yoksa Konsolide finansal tablolar mı konu oluyor? 

Bildirime solo finansal tablolar konu olmaktadır. Bildirim yükümlülüğü olan Şirket’in solo finansal tabloları üzerinden yükümlülük analizi yapması gerekmekte olup solo finansal bilgilerini içeren verilerin sisteme yüklemesi yapılacaktır.

Bildirim yükümlülüğü kapsamına girip girmediğinin değerlendirmesinde hangi tip finansal borçlar dikkate alınır? 

Finansal sistem içindeki kuruluşlardan alınmış, 15 milyon dolar ve üzeri ve diğer dövize endeksli krediler ile finansal kiralama ve faktoring işlemlerinden doğan finansal borçlar kapsam içerisindedir.

Bildirim yükümlülüğü kapsamına girip girmediğinin değerlendirmesinde köprü krediler dikkate alınacak mıdır? 

Finansal sistem dışından alınan krediler bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Holding A firmasının X bankasından aldığı krediyi B bağlı ortaklığına kullandırdığı köprü kredilerde, bildirim yükümlülüğü krediyi fiilen alan Holding A firmasındadır. B bağlı ortaklığı için ilgili kredi, borç olarak değerlendirilmekte olup, B bağlı ortaklığının bildirim yükümlülüğüne tabi olması için kendi tüzel kişiliği üzerinden finansal kuruluşlardan almış olduğu kredi, leasing ve/veya faktoring borcu olması gerekmektedir.

Bildirim yükümlülüğü kapsamına girip girmediğinin değerlendirmesinde kredilere ilişkin faizler de anapara ile birlikte dikkate alınmalı mıdır? 

Hayır, yükümlülüğün tespiti sadece anaparalar üzerinden yapılacaktır.

Bağımsız denetim sözleşmeleri ne zaman hazırlanmalıdır? 

Hesap dönemi 31 Aralık olan Şirketler için 31 Mart 2018 ilk bildirim dönemi olup, Şirket bildirim yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapar. Örneğin 31 Mart 2018 itibariyle bildirim yükümlülüğü kapsamına girdiğini gören şirket, denetçisi ile 60 gün içinde sözleşme yapmalıdır.

Bağımsız denetime tabi dönem ne zaman başlıyor? Ne zaman raporlanacaktır? 

Bağımsız denetim firmaları 2018 yılından sorumlu olup, 2018 yılına ilişkin ilgili verilerin bağımsız denetim raporunu 31 Mayıs 2019 tarihine kadar KGK’ya ve TCMB’ye bildirimle yükümlüdür.

Ara dönemlerde Şirket tarafından yapılan bildirimler bağımsız denetime tabi midir? Ara dönemler için görüş verilmesi gerekmekte midir?

Ara dönemlerde Şirket tarafından yapılan bildirimler ara dönemlerde bağımsız denetimden geçmeyecektir. Bağımsız denetim 2018 yılının tamamını kapsadığından yılsonunda denetçi tarafından yapılacak çalışmalarda ara dönemlerde yapılan beyanların tutarlı olup olmadığına da bakılacaktır.

Özel hesap dönemine tabi Şirketler için bildirim yükümlülüğü ne zaman başlayacaktır? Örneğin yıl kapanışı 31 Mart 2018 olan bir Şirket için bildirim ve denetim yükümlülüğü ne zaman başlayacaktır?31 Mart 2018 özel hesap dönemi olan Şirketlerde bildirim yükümlülüğü 30 Haziran 2018’de başlayacak ve bağımsız denetim 1 Nisan 2018- 31 Mart 2019 arasındaki dönemi kapsayacak olup, bağımsız denetim raporu 30 Eylül 2019 tarihine kadar KGK’ya ve TCMB’ye yüklenecektir.

Şirketlerin bildirim süreleri nedir?

Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanmalıdır.

Hangi şirketler denetim kapsamındadır?

Finansal kuruluşlar haricindeki, Kamu ve Özel Sektörde faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişiler kapsamda yer almaktadır.

Türev ürünlerin bildirim zorunluluğu mevcut mudur?  

Evet, türev ürünler de veri seti içerisinde yer almalı ve bildirimleri yapılmalıdır.

Konu ile ilgili farklı detaylı sorularınız olması durumunda, bu soruları kimlere yöneltilmesi gerekmektedir?

TCMB tarafından sadece Sistematik Risk Veri Takip Sistemi için bir iletişim numarası tanımlanmıştır. 444 44 66 numaralı iletişim hattından, konu ile ilgili her türlü soruyu ilgililere yönlendirebilirsiniz. Ayrıca https://www.tcmbveri.gov.tr/ adresindeki “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde de birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Bu bölüm TCMB tarafından sürekli güncellenecek olup ilerleyen dönemlerde daha detaylı bilgilerin paylaşılacağı bilgisi iletilmiştir.

 

 

Deloitte hakkında

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

Deloitte, denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk danışmanlığı, vergi ve ilgili alanlarda, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Deloitte her beş Fortune Global 500® şirketinden dördüne hizmet verirken, dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kalitede hizmetler sunmaktadır. Deloitte’un yaklaşık 263.900 kişilik uzman kadrosunun iz bırakan bir etkiyi nasıl yarattığı konusunda daha fazla bilgi almak için Facebook, LinkedIn ya da Twitter sayfalarımızı takip ediniz.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

© 2018. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.