Bağımsız denetimin kapsamı genişliyor.

Bağımsız denetimin kapsamı genişliyor.

1 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler yeniden belirlenmiş ve 2015 yılı için bağımsız denetim kapsamı genişletilmiştir.2015 yılı için bu kriterler 50 milyon aktif toplamı, 100 milyon net satış hasılatı ve 200 çalışan olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 2013 ve 2014 yıllarında bu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2015 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır.

Konu ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.