Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2019 tarihli ve 11/271 sayılı kararı ile Yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının 31.12.2018 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının en geç 30.04.2019 tarihine kadar KAP'ta yayımlanması/katılma payı sahiplerine gönderilmesi için ek süre verilmiştir.